Практическа дейност в реална работна среда на ученици от ПГОХ "Райна Княгиня" съвместно с Ротари клуб "Берое" Стара Загора - 14.10.2019г

Във връзка с празника и годишния план за работа на гимназията по мярка "Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати" учители и ученици съвместно с Ротари клуб "Берое" проведоха изнесена практика в деня на християнски празник, на Света Петка, след службата в храма в кв. Зора „Св. Паисий Хилендарскихрам " гр. Стара Загора.

Made with Namu6