Панорама на професионалното образование

VII  Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2019 г.в гр.Стара Загора

Гимназията взе участие в традиционната Панорама на професиите и профилите в средното образование, която се състоя на 23-24.04.2019 г.Нашите участници даваха информация за профилите в училище и разясняваха на посетителите особеностите на изучаваните в гимназията професии.

 

Heading

Made with Namu6