Практическа дейност в реална работна среда - 24.01.2020г.- 12 Б клас

На 24.01 .2020 г 12 Б специалност "кетъринг " посети винзавод "Менада" - Стара Загора- с цел практическа дейност в реална работна среда.

 

Made with Namu6